Əməliyyatların ucotunun aparılması
24 Dekabr 2018 в 16:28 (до 23.12.2023) 150892 Bakı

50

  • Əməliyyatların ucotunun aparılması
Информация

İstənilən böyük və ya kiçik şirkətin mühasibat işini aparaırıq. 0552051195 Kama xanum.Xidmətə daxildir: Əməliyyatların ucotunun aparılması; Kassa əməliyyatlarının aparılması; Vergi bəyannamələrinn "BTP" proqramında və internet vasitəsilə hazırlanması və təqdim edilməsi; Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin tələbləri, onlayn hesabatların hazırlanması və internet vasitəsilə təqdim olunması; Statistika hesabatlarının internet vasitəsilə hazırlanması və təqdim edilməsi; Məşğulluq idarəsinə hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi; Əmək müqavilələrinin və s. xidməti müqavilələrin yazılması, bağlanması qaydaları; Bank əməliyyatlarının aparılması; Əmək haqqının hesablanılması, uçotunun aparılması; Məzuniyyətlərin və son haqq-hasabların hesablanması; Hesab fakturaların, Qaimə fakturaların, E-VHF-ların yazılma qaydaları və s. İş həcmindən asılı olaraq qiymətlə razılaşırıq. İlkin uçot sənədlərinin toplanması Mühasibat uçotunun qurulması Uçotun bərpası Uçotun avtomatlaşdırılması Mühasibatlıq məsləhətləri Verginin optimallaşdırılması İşçilərin əmək haqlarının hesablanması İşçilərə məzuniyyətin hesablanması və verilməsi Haqq-hesab cədvəllərinin hazırlanması Əməkhaqqı və əmək kitabçalarının uçotu jurnalının hazırlanması və s. Hesabatların hazırlanması və müvafiq dövlət orqanlarına göndərilməsi Vergi bəyannamələrinin “BTP” proqramında hazırlanması və onlayn göndərilməsi DSMF B1-B3, statistika, məşğulluq hesabatlarının, aylıq, rüblük və illik hazırlanması, onlayn göndərilməsi Şirkətin fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa olunması Bank hesablarının açılması Bank sənədlərinin hazırlanması və ödəniş tapşırıqlarının hazırlanması Elektron Vergi Hesab Fakturaların (VHF) hazırlanması və göndərilməsi Elektron hökumət portalında əməliyyatların aparılması Kadrlar üzrə sənədlərin hazırlanması İşçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanması, xitamı və əmək kitabçalarının açılması Vəzifə təlimatlarının hazırlanması (ştat cədvəli üzrə) İşə qəbul və işdən çıxma ərizələrinin və əmrlərinin hazırlanması Məzuniyyət ərizələrinin və əmrlərinin hazırlanmasə Bizimlə əməkdaşlıq etməklə əlavə əmək haqqı və digər xərclərdən azad olun, yüksək keyfiyyətli xidmət alın. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə aşağıdaki xidmətləri göstəririk. Şirkətin dövlət qeydiyyatına alınması üçün sənədlərin hazırlanması Kassanın aylıq “Z” hesabatının çıxartmaq İşçilərin “ASAN İMZA” ilə dövlət portalında qeydiyyata alınması İşçilərin “məcburi sığorta”lanması təşkil etmək Şirkətin fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa olunması Bank hesabların açılması Şirkətlərin bağlanmas Şirkət üçün əlavə xərclərin azadılması ilə bağlı təkliflər Kadrlar üzrə sənədlərin hazırlanması İşçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanması və əmək kitabçalarının açılması İşçilərin əmək haqlarının hesablanmasım Vəzifə təlimatlarının hazırlanması İşə qəbul və işdən çıxma ərizələrinin hazırlanmasıİşə qəbul və işdən çıxma əmrlərinin hazırlanması İşçilərə məzuniyyətin hesablanması və verilməsi Məzuniyyət ərizələrinin və əmrlərinin hazırlanması Əmək haqqı və əmək kitabçalarının uçotu jurnalının hazırlanmas Və digər kadr sənədlərinin hazırlanması Vergilər Nazirliyinə təqdim olunacaq hesabatlar aşağıdakılardır: Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi hesabatı (Rüblük) Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) bəyannaməsi hesabatı (Aylıq) İcarə haqqına görə ödəmə mənbəyindən tutulan vergi (ÖMV) bəyannaməsi hesabatı (Rüblük) Mənfəət vergisi bəyannaməsi hesabatı (İllik) Gəlir vergisinin bəyannaməsi hesabatı (İllik) Muzdlu işə əlaqədar ödənmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi hesabatı (İllik) Əmlak vergisinin bəyannaməsi hesabatı (İllik) DSMF-a təqdim olunacaq hesabatlar aşağıdakılardır: B1 hesabat forması (Rüblük) B3 hesabat forması (İllik) Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim olunacaq hesbatlar aşağıdakılardır: 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) (Aylıq) 1- İstehsal (ticarıt və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında)-(Aylıq-Rüblük) 1С 7.7 8.1 8.2 mühasibat proqramları üzrə anbar,istehsalat,hazır məhsul ,alış,satış, kassa, bank,əmək haqqı,əsas vəsait və aylıq balans çıxarılması üçün lazım olan digər əməliyyatları yerinə yetirilməsi. Mühasibat uçotunun aparılması Kadr uçotunun aparılması Bütün növ hesabatların verilməsi Audit Konsultasiyalar Bütün növ hesabatların xidmətləri Şirkət qeydiyyatı Mühasibat autsorsinq-i (fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam mühasibat müşayiəti). Rüblük və illik hesabatların müvafiq nəzarətedici orqanlara (Vergilər, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondu, Statistika İdarəsi, Məşğulluq İdarəsi) təqdim edilməsi. "Sıfır" hesabatlarının verilməsi. Mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar. Mühasibat haqq-hesabının bərpası. Müəssisənin əsas vasitələrinin inventarizasiyasının keçirilməsi. Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası. Vergi qoyma üzrə məsləhət. Vergi planlaşdırılması (mühasibat ekspertizasının keçirilməsi, vergi qoymanın optimallaşdırılmasının həlli haqqında məsləhət). Vergi yoxlamalarının keçirilməsi vaxtı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması, vergi yoxlamasının aktlarına etirazların hazırlanması . Şirkətin hesabat siyasətinin hazırlanması və ilkin hesabat sənədlərinin tərtibi. Müəssisənin kadrlar uçotunun aparılması.

 

Mühasibat ucotu

 

МЦЩАСИБАТ УЧОТУН

 

Mühasibat uçotu

 

Vergi üzrə hesabatlarınızın keyfiyyətlə və vaxtında təmin olunmasında Sizə xidmət göstəririk.

 

Əsas xidmətlərimiz:

 

> Fiziki və hüquqi şəxslərin Vergilər Nazirliyinə aşağıdakı vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsi;

 

* Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi

 

* ƏDV bəyannaməsi

 

* Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi

 

* Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi

 

* Gəlir vergisinin bəyannaməsi

 

* Mənfəət vergisinin bəyannaməsi

 

* Əmlak vergisinin bəyannaməsi

 

* Torpaq vergisinin bəyannaməsi

 

> Şəhadətnamə-dublikatların onlayn sifariş edilməsi;

 

> Onlayn kargüzarlıq bölməsinə gəlmiş məktubların vaxtında cavablandırılması;

 

> Aylıq elektron qaimələrin göndərilməsi

 

> Əmək müqavilələrinin onlayn qeydiyyatı;

 

> Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna rüblük hesabatın verilməsi;

 

> Statistika Komitəsinə rüblük və illik hesabatların təqdim edilməsi;

 

> Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan keçirilməsi;

 

> Hüquqi və fiziki şəxslərin elektron qaydada qeydiyyata alınması;

 

Fiziki şəxslərin hesabatları üzrə:

 

* Şəxsiyyət vəsiqəsi;

 

* VÖEN;

 

* Asan imza;

 

* Rüblük (3 aylıq) gəlirləri əks etdirən məlumat (bank çıxarışları,mədaxil qəbzləri,ödəniş qəbzləri).

 

Hüquqi şəxslərin hesabatları üzrə:

 

* Şəxsiyyət vəsiqəsi;

 

* VÖEN;

 

* Dövlət reyestrindən çıxarış;

 

* Nizamnamə;

 

* Asan imza;

 

* Rüblük (3 aylıq) gəlirləri əks etdirən məlumat (bank çıxarışları,mədaxil qəbzləri,ödəniş qəbzləri).  Белая бухгалтерия,ведение белой стороны бухгалтерии,Сетевой учет, Налоговый учет, Управление учетными записями, Ежемесячный учет, 5-дневный учет, Квартальный учет, подготовка исходных документов бухгалтером, расчет платежей бухгалтеров, расчет заработной платы, расчет заработной платы работников, Подготовка штатных расписаний по зарплате, Подготовка ежегодных отчетов о заработной плате, Подготовка и представление отчетов для SSPF, Представление отчетов SSPF, Налоговая отчетность бухгалтера, Налоговый учет налогоплательщиком, Налоговый расчет, Ежегодная декларация, Годовые отчисления , ежеквартальные декларации, ежемесячные декларации, ежеквартальные налоговые декларации, налоговые декларации (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) по бухгалтерскому учету, листу болезни, социальному, расчету труда, расчету болезни и занятости в социальной работе по буферу. Подготовка и представление налоговых отчетов в Программе BTP, подготовка и представление налоговых отчетов бухгалтером в BTP, подготовка и представление налоговых отчетов Buhalter в программе BTP, Подготовка отчетов Государственному статистическому комитету бухгалтером, подготовка Бухгалтерского учета для Госкомстата. (Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) Подготовка ежемесячных отчетов для Центра занятости (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) Подготовка ежегодных отчетов для Центра занятости, Подготовка квартальных отчетов для Центра занятости, Подготовка годовых отчетов для Центра занятости Отчеты для Центра занятости (ежемесячно, ежеквартально, подготовка ежеквартальных отчетов для Центра занятости бухгалтером, подготовка годовых отчетов для Центра занятости бухгалтером (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) Подготовка ежемесячных отчетов для Центра занятости Бухалтером, подготовка квартальных отчетов для Центра занятости по Буферу, Годовые отчеты Строителя для Центра занятости h Наличные и банковские операции (Написание денежных средств и банковского перевода, Подготовка банковских выписок, написание платежей) Счета и банковские операции со стороны бухгалтера (Написание денежных средств и банковского перевода, Подготовка банковских выписок, Написание платежной инструкции), Наличные и банковские операции Buhalter Написание УКВ бухгалтером, написание УКВ Строителем (составление кассового аппарата и распоряжение о снятии средств, подготовка банковской выписки, написание платежного поручения) Письмо бухгалтером E-Qaim, написание по электронной почте из счета буфера учета НДС, расчеты НДС по Buxalter Счета дебиторской задолженности, написание счетов-фактур, написание счетов-фактур, написание платежей, выполнение соответствующих работ значимым бухгалтером, выполнение надлежащих работ по подписи с помощью подписывающего лица, учет, подготовка официальных документов (решение основателя, поверенный), строитель Подготовка официальных документов (решение учредителя, назначение), организация регистрации персонала бухгалтером, регистрация персонала бухгалтером, запись персонала Бухалтером, организация учета персонала строителем, подготовка технических документов безопасности по Builder, подготовка технических документов безопасности от бухгалтера Проведение страховых опер

 

Похожие объявления
elanlar
567
kateqoriya
74
region
maqazin
')